FIREMNÉ ZÁSADY POLITIKY KVALITY...


Politika riadenia činnosti a vykonávania jazykových služieb

I,
Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za špičkovú kvalitu poskytovaných služieb, ako hlavného obchodného nástroja a nástroja na udržanie spokojnosti klientov.

II,
Z tohto dôvodu vyhlasujeme, že politiku kvality jazykových služieb považujeme za kľúčový marketingový produkt a jadro podnikateľskej filozofie firmy

III,
Sme si plne vedomí, že kvalitu služieb určuje sústavné dodržiavanie a prekračovanie interných časových, profesionálnych a technických štandardov prevádzky jazykových služieb, čomu podriaďujeme svoje postupy

IV,
Sme si vedomí skutočnosti, že reálnym hodnotením o kvalite poskytovaných služieb je pretrvávajúca a lojálna, spokojná a rozširujúca sa klientela, čomu sa zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť. Úspech klienta je úspechom poskytovania služieb a prevádzky jazykových služieb E.M.G.

V,
Kontrole dodržiavania týchto štandardov venujeme neustálu pozornosť, pretože sú priamo spojené s úrovňou spokojnosti zákazníka s kvalitou služieb. Udržiavanie a zlepšovanie kvality, spokojnosti klientov je stálou prioritou firmy

VI,
Venujeme neustálu pozornosť komunikácii s klientom o jeho potrebách, požiadavkách a úrovni poskytovaných služieb, a o ich potrebe rozvoja, aby sa týmto prakticky napĺňala, vykonávala a neustále zlepšovala politika kvality firmy

VII,
Systematicky a cielene sledujeme technický vývoj a prispôsobujeme, zapracovávame, ako aj predbiehame dosiahnuté technické štandardy na trhu jazykových služieb

VIII,
Dbáme na kvalitu služieb, ktorá je naším základným pilierom a venujeme pozornosť všetkým námietkam, ktorých príčiny analyzujeme a prijímame bezodkladné nápravné opatrenia na ich okamžitú elimináciu.