Služby, ktoré poskytujeme:

PREKLADY

ÚRADNÉ PREKLADY PODĽA POTREBY

TLMOČENIE SIMULTÁNNE A KONZEKUTÍVNE

KOREKTÚRY PREKLADOV

OSTANÉ JAZYKOVÉ SLUŽBY


Preklady a tlmočenie Odborné v oblastiach:
 • právo - rozhodnutia, zmluvy, zákony
 • poľnohospodárstvo
 • beletria, film
 • ekonómia - účtovné podklady, bankuvé dokumenty, audity, analýzy
 • medicína
 • biológia
 • chémia
 • potravinárstvo
 • plynárenstvo
 • energia
 • ostatné podľa potreby

  Technické v oblastiach:
  • strojárstvo,
  • elektrotechnika
  • hydraulika
  • klimatizačná technika
  • energetika
  • meracia a regulačná technika
  • automobilový priemysel
  • informačné a komunikačné technológie
  • softvér pre počítače,
  • telekomunikačná technika
  • hutníctvo
  • zdravotná technika
  • atď.

   Grafické spracovanie:
  • podľa dohody so zákazníkom (aj v špeciálnych programoch)
  • pokiaľ je to možné, jazyková mutácia zodpovedá predlohe