Čo Vám ponúkame naviac, čo Vám neponúkajú iní

Čo môžete získať...

 • rýchlosť - v prípade potreby obratom


 • kvalitu - trvalo sledovaná v rámci štandardizovaných postupov podľa STN EN ISO 9001:2009 s cieľom jej trvalého zvyšovania
                  - kvalitu - vykonávanú podľa normy STN EN 15038


 • vysokú odbornosť a erudovanosť - všetci prekladatelia a tlmočníci majú zaručenú vysokú a neustále zvyšovanú odbornosť (vysokoškolské vzdelanie, výber a kontrola ako aj špeciálne kurzy a preškolenie)


 • dokonalé technické zázemie - prekladatelia disponujú najmodernejším technickým a softwarovým vybavením


 • spoľahlivosť - každá objednávka je centrálne evidovaná a priebežne kontrolovaná v dispečerskom systéme a následne je archivovaná najmenej 1 rok ak nie je vaším želaním dlhšia doba archivácie


 • časové a priestorové pokrytie podľa potreby - prostredníctvom internetu, mobilu, faxu, telefonicky 24 hodín každý deň (stála služba)


 • vysokú informovanosť - našim partnerom poskytujeme odborné jazykové poradenstvo a konzultácie v prípade potreby


 • flexibilitu - vieme sa rýchlo a bez problémov prispôsobiť Vašim individuálnym požiadavkám pri zachovaní kvalitatívnych parametrov a záruk s cieľom stať sa spoľahlivým článkom fungovania Vašej firmy podľa jej osobitých potrieb firmy a managmentu


 • úspora času a nákladov - pri vysoko výkonnom jazykovom servise

Čo môžete ušetriť?

Čas a peniaze !

Ak chcete zvyšovať počet zamestnancov zoberte si pero a kalkulačku a spočítajte si:

 • náklady na vyškolenie a udržiavanie kvalifikácie Vášho pracovníka

 • mzdové a daňové náklady

 • náklady na vybavenie 1 miesta a jeho prevádzku - kancelária, výpočtová, kancelárska a komunikačná technika, prenájom a energie...

 • náklady na alikvótny obslužný personál (upratovanie, správa systému, oprava a údržba techniky...)

 • náklady na riadiacich pracovníkov

 • ostatné náklady na prevádzku